KAZUYOSHI HARANO Standard Jazz & Pops Vocalist

月夜の仔猫 2023年2月25日

出演:瀬戸カオリ(Vo) キャロル山﨑(Vo) 原野安伸(Vo)

原野カズヨシ(Vo) 福井友美(Pf)

Photo by  Nobuyuki Toba

Photo Gallery

Copyright© 2015 Harano Kazuyoshi. All rights reserved.