KAZUYOSHI HARANO Standard Jazz & Pops Vocalist

サニーサイド 2022年2月2日

出演:大地耀子(Vo) 原野安伸(Vo) 原野カズヨシ(Vo)

井上ゆかり(Pf)

Photo by  Nobuyuki Toba

Photo Gallery

Copyright© 2015 Harano Kazuyoshi. All rights reserved.